Ergotherapie | Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg

Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie kan worden ingezet als activiteiten niet meer naar eigen tevredenheid kunnen worden uitgevoerd door lichamelijke of psychische klachten. Het accent ligt niet op de medische diagnose, maar op het totale functioneren van de patiënt en hoe hij daarin met zijn klachten omgaat.

Net zoals fysiotherapie is ergotherapie een paramedisch beroep. Een ergotherapeut stelt mensen in staat hun dagelijkse activiteiten opnieuw en anders uit te voeren als dit niet meer lukt vanwege lichamelijke of psychische problematiek. Dit kan gaan over alledaagse activiteiten zoals eten en zelfverzorging maar ook over complexe handelingen. Hierbij kan u denken aan revalidatie na een ongeluk of structuur aanbrengen in de dag vanwege vermoeidheidsproblematiek. De ergotherapeut stelt zelfstandigheid en eigen regie voorop en er wordt gekeken naar de behoeftes van de cliënt. Het werkterrein van de ergotherapie is dus groot.  

De behandeling en begeleiding vindt vaak plaats op de plek waar de cliënt het probleem tegenkomt. Dit houdt in dat de ergotherapeut in de thuissituatie, op school, op de dagbesteding of gewoon in de praktijk zelf kan behandelen. De ergotherapeut start de behandeling altijd met het bespreken van de problemen van de cliënt in een kennismakingsgesprek. Hierbij wordt er zorg op maat geleverd, de zorg wordt afgestemd op de wensen en vragen van de cliënt. Vervolgens vindt verdieping plaats van het probleem door middel van observatie of vragenlijsten. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met betrokkenen.

Met de verkregen informatie worden doelen opgesteld en worden er oplossingen bedacht in de vorm van training en/of advies. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen of aanpassingen in de omgeving, waarbij de ergotherapeut ondersteuning biedt in het proces naar bijvoorbeeld WMO, UWV of zorgverzekeraar.