Verwijzing en vergoeding | Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg

Verwijzing en vergoeding

Verwijzing en vergoeding

Verwijzing
Ergotherapie is toegankelijk met en zonder verwijzing (Directe Toegang Ergotherapie, DTE) bij vrijwel alle verzekeraars. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. Bij DTE zal de betreffende ergotherapeut een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is.

Vergoeding
Vanuit de basisverzekering bent u verzekerd voor 10 uur ergotherapie per jaar. Hierop is wel het eigen risico van toepassing. Het is mogelijk dat u vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komt voor extra uren ergotherapie, deze vallen niet onder het eigen risico. Onze praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Alternatieven
Soms wordt ergotherapie vergoed vanuit de rugzak (leerlinggebonden financiering (LGF)) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Werkplekonderzoek en -advies
Indien er sprake is van een werkplekonderzoek en -advies zal rechtstreeks aan de werkgever gefactureerd worden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte.