Vergoeding

Vergoeding fysiotherapie

Niet chronische fysiotherapie
Wij kunnen niet zien of u al behandelingen elders besteed heeft. Bij sommige verzekeraars gaan ook andere vormen van beweegzorg van deze vergoeding af. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw verzekering!

 • Jonger dan 18 jaar
  De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar vergoed.
 • 18 jaar en ouder
  De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan gelden de particuliere tarieven. Deze kunt u hier terugvinden.

Chronische fysiotherapie
Alleen als u een aandoening heeft die voorkomt op de Chronische Lijst (ook wel Lijst Borst genoemd) en uw verwijzing aan de eisen van de verzekeraar voldoet kunt u in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Uw fysiotherapeut kan voor u een chronische machtiging aanvragen.

 • Jonger dan 18 jaar
  Alle behandelingen worden uit de basisverzekering vergoed, u hoeft geen eigen risico te betalen.
 • 18 jaar en ouder
  De behandeling worden verdeeld. Behandeling 1 t/m 20 wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering (indien u deze heeft afgesloten). Als het budget van uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is of u heeft geen aanvullende verzekering, dan dient u (een deel van) de behandelingen zelf te betalen. Vanaf behandeling 21 Wordt alles voor de duur van de chronische machtiging vergoed uit de basisverzekering. U dient dan wel nog het eigen risico te betalen als deze nog niet gebruikt is voor andere zorg. Let op: het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door? Dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.
   

Veel gestelde vragen bij chronische fysiotherapie

Heb ik een verwijzing nodig?
Om in aanmerking te komen voor een chronische machtiging heeft u een verwijzing nodig. Wij moeten bij de verzekeraar aan kunnen tonen dat u toestemming heeft van uw (huis)arts om naar de fysiotherapeut te gaan en dat uw aandoening voldoet aan de door het Ministerie van Volksgezondheid gestelde eisen.

Ik krijg een rekening van de verzekeraar waarop jullie vermeld staan, hoe kan dat?
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
• Uw machtiging loopt na de jaarwisseling door, dus u moet (opnieuw) uw eigen risico betalen. Wij declareren twee keer per maand, dus mogelijk eerder dan bijvoorbeeld de apotheek. Hierdoor kan het zijn dat wij voorkomen op het betalingsoverzicht van het eigen risico.
• U heeft onvoldoende vergoeding binnen uw aanvullende verzekering, of u heeft een deel hiervan al eerder besteed. Wij kunnen helaas niet zien wat u buiten onze praktijk besteed heeft. Wij kunnen hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ik heb een aanvullende verzekering met onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie. Waarom moet ik dan toch mijn eigen risico betalen, ik kan toch alles laten vergoeden uit de aanvullende verzekering?
Helaas zijn wij verplicht om bij een aandoening van de chronische lijst een chronische machtiging aan te vragen en hierop te behandelen.

Wat is de duur van de chronische machtiging?
Dat is afhankelijk van de aard van de aandoening. Uw fysiotherapeut kan u hierover informeren.

Mijn machtiging is nog niet afgelopen, maar de fysiotherapeut wil de behandeling beëindigen. Mag dat?
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de maximale duur van de machtiging vastgelegd. Indien er geen medische noodzaak meer bestaat kan de fysiotherapeut de behandeling voortijdig beëindigen.

Ik heb last van andere klachten, kunnen deze op dezelfde machtiging behandeld worden?
Helaas is dit niet mogelijk. De machtiging wordt alleen afgegeven voor aandoeningen die vermeld worden op de chronische lijst, en het is niet mogelijk om andere klachten onder dezelfde regeling te laten vallen.

De machtiging loopt af maar ik ben nog niet verlost van mijn klachten. Kan het verlengd worden?
De meeste verzekeraars hanteren de duur van de machtiging nogal streng. Als er tussendoor een verandering in de situatie is gekomen, bijvoorbeeld een nieuwe operatie voor dezelfde aandoening of een nieuwe serie bestralingen, dan wil de verzekeraar in zeldzame gevallen het traject wel eens verlengen. Dit moet echter altijd met een uitgebreide motivatie van de arts aangevraagd worden, en zelfs dat biedt geen garanties. 

Vergoeding ergotherapie

Vergoeding
Vanuit de basisverzekering bent u verzekerd voor 10 uur ergotherapie per jaar. Hierop is wel het eigen risico van toepassing. Het is mogelijk dat u vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komt voor extra uren ergotherapie, deze vallen niet onder het eigen risico. Onze praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Alternatieven
Soms wordt ergotherapie vergoed vanuit de rugzak (leerlinggebonden financiering (LGF)) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Werkplekonderzoek en -advies
Indien er sprake is van een werkplekonderzoek en -advies zal rechtstreeks aan de werkgever gefactureerd worden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte.