Ergotherapie specialisaties | Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg

Ergotherapie specialisaties

Ergotherapie specialisaties

Cognitieve revalidatie

Als gevolg van bijvoorbeeld hersenletsel, ouderdom of een neurologische aandoening kan u problemen ervaren in uw cognitief functioneren. Met cognitief functioneren worden de functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie en het in staat stellen tot leren. De ergotherapeut denkt met u mee over hoe u het beste kunt omgaan met de cognitieve problemen en leert u strategieën om de cognitieve problemen op te lossen. De ergotherapeut is aangesloten bij het Multidisciplinaire eerstelijns NAH-zorg Tilburg e.o. (MENT).

Voorbeelden van cognitieve functies zijn

  • Geheugen
  • Aandacht en concentratie
  • Plannen maken
  • Problemen oplossen
  • Initiatief nemen

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen niet goed meer kunnen verwerken. Dementie raakt niet alleen uzelf maar ook uw omgeving en met name uw mantelzorger. De ergotherapeut is geschoold tot EDOMAH therapeut. EDOMAH staat voor ‘ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis’. Het doel van EDOMAH is om u zolang mogelijk thuis te laten functioneren. Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan u maar ook aan uw mantelzorger. De mantelzorger wordt ondersteunt en versterkt in zijn rol als mantelzorger. 

Multiple Sclerose (MS)

MS is de meest voorkomende neurologische aandoening op jongvolwassen leeftijd. MS kan invloed hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. De ergotherapeut is geschoold op het gebied van MS en kan ondersteuning bieden bij alle problemen op het gebied van het dagelijks functioneren. Er wordt ingezet op het weer mogelijk maken van de dagelijkse activiteiten met daarbij een balans te vinden tussen wat u doet en wat u aankan.  De ergotherapeut is aangesloten bij MS zorg Nederland en neemt deel aan het MS netwerk regio Tilburg. Ook is de ergotherapeut aangesloten bij het Multidisciplinaire eerstelijns NAH-zorg Tilburg e.o. (MENT).

Veel gehoorde problemen die ontstaan bij MS zijn

  • Vermoeidheidsklachten
  • Verminderd gevoel in delen van het lichaam (voornamelijk armen en benen)
  • Cognitieve klachten

Energieverdeling

Een betere energieverdeling kan om veel verschillende redenen belangrijk zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan vermoeidheidsklachten, chronische pijnklachten, psychische klachten of aandoeningen zoals COVID-19, hersenschudding of neurologische aandoeningen. Binnen de behandelingen leert u om een balans te vinden tussen wat u aankan op een dag en wat u werkelijk uitvoert op een dag. Wanneer deze balans is gevonden zal uw lichaam kunnen starten met herstellen. Indien mogelijk kan daarbij ook worden gekeken of hetgeen u aankan op een dag kan worden uitgebreid. Naast de activiteiten gedurende de dag heeft de ergotherapeut ook aandacht voor uw nachtrust en uw betaalde baan.