Geriatriefysiotherapie | Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

Een geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Beweging heeft ook een positieve invloed op het mentaal welbevinden, vertragen van dementie en vermindering van depressieve klachten. 

Hierbij kunt u denken aan

  • Revalidatie na een beroerte of hartfalen
  • Conditieopbouw na een gebroken heup
  • Fysiotherapie gericht op valpreventie
  • Risicovermindering van chronische aandoeningen zoals diabetes en hoge bloeddruk
  • Pijnvermindering bij artrose
  • Overgewicht
  • Fitness voor de minder vitale ouderen

DOWNLOADS

Fysiotherapie voor ouderen