Oncologiefysiotherapie | Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg

Oncologiefysiotherapie

OP LOCATIE:   Tilburg Reeshof Tilburg Centrum Tilburg Noord

Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie die gericht is op het behandelen van patiënten met of na kanker. De behandeling beoogt vermindering van de beperkingen die ontstaan zijn door de kanker zelf, maar ook door de bijwerkingen van de medische behandeling, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Een behandeling kan bestaan uit training om kracht en conditie te verbeteren, maar ook uit massage en mobilisatie om de beperkingen als gevolg van een operatie of bestraling te verminderen.

Kanker en de gevolgen
Een op de drie mensen in Nederland krijgt kanker. Gelukkig worden de behandelmethodes steeds beter, waardoor de groep mensen die de ziekte overleeft steeds groter wordt. Deze groep moet leven met de tijdelijke of blijvende gevolgen van de medische behandeling, die een forse impact kunnen hebben op het dagelijks leven. Veel voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Vermoeidheid: Deze ontstaat vaak al tijdens de medische behandeling maar kan nog tot jaren hierna aanwezig blijven
  • Mobiliteitsbeperkingen: Als gevolg van chirurgie of bestralingen kunnen beperkingen in weefsel ontstaan waardoor de mobiliteit van de gewrichten beperkt kan raken.
  • Conditie- en krachtsverlies: Doordat je tijdens de medische behandeling vaak minder actief bent, kan je conditie en kracht verminderen. Daarnaast kan de behandeling ook een nadelig effect hebben op de werking van hart en longen, waardoor de conditie kan verminderen. Dit kan los staan van de ervaren vermoeidheid.
    De oncologiefysiotherapeut kan u bij deze klachten helpen, ongeacht in welke fase van de ziekte en behandeling u zit.

Wat is oncologiefysiotherapie?
Oncologiefysiotherapie verschilt in behandeling niet veel van reguliere fysiotherapie. Uw therapeut heeft echter een uitgebreide nascholing gevolgd waarin kennis is opgedaan van de diverse vormen van kanker, de medische behandelingen daarvoor en de bijwerkingen die daarbij horen. Door deze specialistische kennis is de therapeut in een staat een adequaat behandelplan voor u op te zetten. Bij het opstellen van het behandelplan wordt rekening gehouden met de fase waarin de ziekte en de medische behandeling zich bevinden. Ook voor patiënten in de palliatieve en terminale fase kunnen wij nog iets betekenen.

Groepstraining
Naast individuele behandeling geven we ook groepstraining. Deze training voorziet in de behoefte van veel (ex)kankerpatiënten die wel graag willen bewegen onder gespecialiseerde begeleiding en lotgenotencontact zoeken, maar niet vast willen zitten aan een multidisciplinair behandeltraject. Het trainingsprogramma is met name gericht op verbetering van de kwaliteit van leven, plezier in bewegen en het opnieuw leren verkennen en verleggen van uw grenzen, met als doel dat u weer zelfstandig uw sport- of beweegactiviteiten kunt oppakken.

Verwijzing en vergoeding
Voor oncologiefysiotherapie is altijd een verwijzing nodig, ook als de medische behandeling is afgerond. Vanwege bepaalde risico’s kunnen wij u niet zonder toestemming van uw huisarts of specialist in behandeling nemen. In sommige gevallen kunt u recht hebben op een chronische machtiging. Uw therapeut kan u hier meer over vertellen. Voor vrijwel alle verzekeraars valt oncologiefysiotherapie onder de reguliere fysiotherapie en wordt het ook als zodanig vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de pagina vergoedingen.

U kunt ook informatie vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en oncologie. Onze oncologiefysiotherapeut staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register en is aangesloten bij Fyneon (Fysiotherapeutisch Netwerk Oncologie).